โปรแกรมระบบงานสาธารณสุขระดับ PCU (VPM-PCU)
ตัวโปรแกรมจะทำงานในความละเอียดหน้าจอที่ 1024x768 ขึ้นไป ก่อนเข้าโปรแกรมโปรดตรวจสอบความละเอียดหน้าจอก่อนนะครับ

วิธีตั้งค่าหน้าจอ
1.คลิกขวาที่ท Desktop แล้วเลือก Properties
2.เลือก Tab Setting
3.ถ้า Scale อยู่เลื่อน Scale ความละเอียดไปที่ 1024x768 หรือ มากกว่า
-ตัวติดตั้งVPM-PCU ตัวเต็มกำลังทดสอบการติดตั้งรอก่อนนะครับ

-ตัวติดตั้งVPM-PCU แบบที่มีฐานข้อมูล LB-Provis อยู่แล้ว (Version 1.1.56) ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ ... คู่มือการส่ง 18 แฟ้ม คลิกที่นี่

ขั้นตอนการติดตั้ง
1.ดับเบิลคลิกที่ ไฟล์ SETUP-VPM-PCU.EXE
2.โปรแกรมจะติดตั้งที่ ห้อง C:\VPM-PCU เป็นค่าเริ่มต้น ถ้าต้องการเปลี่ยนให้พิมพ์ Path ใหม่
3.คลิก Unzip
4.หลังติดตั้ง โปรแกรมจะสร้าง Shortcut ที่หน้าจอ และจะเข้าสู่หน้าจอ login ใส่ชื่อผู้ใช้-รหัสผ่าน
เหมือน ใน LB-Provis โปรแกรมจะปรับโครงสร้างต่างๆ ใช้เวลานานพอสมควร

กรณีที่ในสอ. มีระบบ LAN แนะนำ ให้ ติดตั้งที่ตัวแม่ข่ายก่อน หลังจากนั้นให้ Copy ห้อง C:\VPM-PCU
ไปไว้ที่เครื่องลูกข่าย แล้วสร้าง ShortCut ไว้หน้าจอ
ก่อน Login เข้าโปรแกรมในลูกข่ายหลังติดตั้งครั้งแรก อย่าลืมกด  Ctrl+S เพื่อตั้งค่า IP ของ Server ใหม่นะครับ

-Update VPM-PCU Version 1.1.81) ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

-Update รหัสสำหรับตรวจสอบ 18 แฟ้มก่อนส่งออก ดาวน์โหลด คลิกที่นี่


แก้ไขปัญหาชื่อโรคไม่เป็นภาษาไทย คลิกที่ ลิงค์ด้านล่าง
http://www.puysoft.com/puyboard/index.php?topic=158.0

รายละเอียด

UPDATE Version 1.1.81(ข้าม 79-80)
======================
1.Update ตัวส่ง 18 ข้อมูลกรณีส่งรายวันแล้วมีบาง record  แฟ้ม service ไม่เชื่อมโยง person
2.เพิ่มการตั้งค่าระบบการส่งข้อมูลเข้า Data Center แบบอัตโนมัติ ที่หน้าจอ ตั้งค่าแม่ข่าย(ตรงกด Ctrl+S)
3.เพิ่มรหัส PCU ที่ใช้ VPM เพื่อเข้าสู่ระบบการส่งข้อมูลเข้า Data Center
4.แก้ไขการบันทึกรหัสโรค ที่ไม่มีใน ICD10
5.ปรับหน้าจอเมนูหลัก
6.เตรียมหน้าจอสำหรับระบบการส่งต่อ(ยังใช้ไม่ได้ใน version นี้)

===================================================================

การส่งออก 18 แฟ้มตามโครงสร้างปี 54 (ใช้ตัวส่งออกและตรวจสอบที่อยู่ในโปรแกรม VPM-PCUเท่านั้น)
1.ในข้อมูลเดือนตุลาคมให้ส่งออก แฟ้ม Person แบบทั้งหมด แฟ้มเดียว (ไฟล์จะอยู่ในห้อง C:\VPM-PCU\18TABLE\TEXT\person.txt)
แล้ว Copy ไฟล์ ส่งให้ สสอ. หรือ สสจ.
2.แฟ้มอื่นๆ ให้ส่ง Online โดยเลือกส่งแบบช่วงวันที่
3.คลิกปุ่มส่งออกแฟ้มทั้งหมด
4.คลิกที่ปุ่มส่ง 18 แฟ้ม สปสช.(Zip)
5.โปรแกรมVPM-PCU จะเรียกโปรแกรม OP-PP_StS(โปรแกรมของสสจ.) เพื่อส่ง Online เข้าจังหวัดขึ้นมาอัตโนมัติ
6.รอจนส่งเสร็จ

กรณีที่ส่ง Online ไม่ได้ ให้ ส่งเป็น Zip ไฟล์  (ไฟล์จะอยู่ในห้อง C:\VPM-PCU\18TABLE\เดือนของวันที่ที่เราส่งเช่น\ไฟล์ ZIP)
ให้กับ สสอ. เพื่อส่ง Online ที่ ศูนย์ข้อมูล Cup

การอัพเดต โปรแกรม OP-PP STS
เนื่องด้วยโปรแกรม VPM-PCU สามารถทำงานร่วมกับระบบส่งข้อมูล ด้วยโปรแกรม OP-PP STS แบบอัตโนมัติ
ให้ตรวจสอบการUpdateVersion ได้ที่ Website ของ ศูนย์คอมฯ สสจ. http://wwwlbo.moph.go.th/it/

การ Setup เพื่อให้ VPM-PCU เรื่องใช้งานแบบอัตโนมัติ  ให้ Setup ลงในห้อง C:\VPM-PCU


การติดตั้งโปรแกรม OPPP2554 ของสปสช. เพื่อใช้ MySQL ร่วมกับ VPM
ดาวน์โหลดตัวติดตั้งโปรแกรมและคู่มือของสปสช. คลิกที่นี่
ตัวติดตั้งฐานข้อมูลเพื่อใช้ฐาน MySQL ร่วมสำหรับ VPM-PCU  คลิกที่นี่
คู่มือการติดตั้งเพื่อใช้ฐาน MySQL ร่วมสำหรับ VPM-PCU คลิกที่นี่

ใช้โปรแกรม VPM-PCU ส่งออกมาเป็น ZIP แล้วนำเข้าโปรแกรม OPPP2554 ของสปสช.  
ผลการตรวจสอบอาจไม่เท่ากัน เพราะในไฟล์zip จะส่งออกมาเฉพาะข้อมูลที่ถูกต้องเท่านั้น (เพิ่ม Performace ของคุณภาพข้อมูล)
ให้ดู % ความถูกต้อง เป็นหลัก บางอย่างที่ Error(มีไม่มาก) เช่นการเชื่อมโยง ผมตรวจสอบแล้วบาง Record ก็ ไม่น่าจะ Error
ซึ่งก็ได้แจ้งปัญหาไปยัง คนเขียนโปรแกรม ไปแล้ว สปสช.เขาคงปรับแก้ไข โปรแกรมต่อไป  ยิ้ม

การตั้งค่าในการ Synchronize ข้อมูลในระบบ Data Center
========================================
การตั้งค่าโปรแกรมเพื่อเข้าสู่ระบบ Data Center ของ VPM-PCU ทำได้ง่ายๆ โดยให้ท่าน Update Version
เป็น 1.1.81 ขึ้นไป หลังจากนั้นเลือกเครื่องที่ต้องการให้  Synchronize ข้อมูล แล้วตั้งค่าตามรูปข้างล่างในกรอบสีแดง

ช่วงนี้เป็นการทดสอบระบบการ Sync ข้อมูล ส่วนตัว Server ของ Cup จะต้องลงโปรแกรม VPM-PCU ไว้แล้วผม
จะมีโปรแกรมเล็กๆสำหรับเชื่อมต่อข้อมูลจาก PCU ที่ส่งมาแยกเป็นอีกโปรแกรมโดยที่ท่านไม่ต้องตั้งค่าอะไร
(ค่าต่างๆถูกเตรียมไว้แล้วใน V.1.1.81)โปรแกรมจะจัดการให้อัตโฯมัติ ซึ่งผมจะส่งให้ศูนย์ข้อมูล Cup อีก ครั้ง  ยิงฟันยิ้ม

สเปคเครื่อง Server Cup ใช้เป็นเครื่องธรรมดาได้  แต่ CPU ควรจะอย่างน้อย Core 2  Ram 2 GB ขึ้นไป Harddiskแล้วแต่
ปริมาณข้อมูล(ซัก 70 GB ก็ คงพอ) OS เป็น XP หรือ Win7 หรือ Win2003 ไม่ต้องเช่า leased line(มันแพง) ใช้ ADSL ธรรมดา  
ไม่ต้องมี Fix IP ก็ได้ ความเร็วขา Download ซัก 6 MB ขึ้นไป / ขา Upload จะให้ดีควรเพิ่มเป็นซัก 1 MB